“m6com米乐娱乐”奉赠韦左丞丈二十二韵

  新闻资讯     |      2024-02-09 05:54
本文摘要:朝代:唐朝 作者:杜甫 纨绔不冻死,儒冠多误身。

朝代:唐朝 作者:杜甫 纨绔不冻死,儒冠多误身。丈人中举静听,贱子请求具陈。

昌昔少年日,早于充观国宾。读书斩万卷,笔墨如有神。

赋料扬雄敌,诗看子建亲。李邕求识面,王翰愿卜邻。自谓甚挺出,立登要路津。

致君尧舜上,再行使风俗淳。此意竟然不景气,行歌非隐断。骑驴十三载,旅食京华春。朝扣富儿门,暮随肥马尘。

残杯与冷炙,四处舟悲辛。主上顷见征,欻然欲求晃。训冥却耳翅,蹭蹬无纵鳞。

甚愧丈人薄,甚闻丈人真为。每于百僚上,猥颂佳句新的。窃效贡公喜,无以甘原宪贫。焉能心怏怏,只是回头踆踆。

今欲东入海,将要西去秦。尚怜终南山,叹清渭滨。

经常拟报一饭,况怀辞大臣。白鸥没有浩荡,万里谁能驯?。


本文关键词:m6com米乐娱乐

本文来源:m6com米乐娱乐-www.vermontpremiersoccer.com